Omsorgsassistent

I Emmaboda kommun har man valt att titulera personalen i omsorgen ”omsorgsassistent”. Att vara omsorgsassistent i dagens samhälle innebär att man måste ha väldigt mycket kunskap inom många områden. Som omsorgsassistent måste man samverka med många andra människor. De olika yrkesprofessionerna har upplevelsen av att just deras område är ett av de viktigaste. Dietisten värnar om måltiderna, sjuksköterskan om hälsan och vården, tandvården om munhälsan, de anhöriga om just sin anhörig, ekonomen om pengarna, tillsynsmyndigheterna om det de är ålagda att tillsyna mm. Listan går att göra hur lång som helst och ingen sak är oviktig men som omsorgsassistent måste man kunna möta alla dessa olika professioner UTAN ATT GLÖMMA DEN ENSKILDE. Det är ju därför vi är på jobbet, för den enskilde. Just därför beundrar jag ”mina” omsorgsassistenter för deras mångkunskap och mod. Det är modigt att varje dag försöka få ihop flera olika människors vardagar. Göra dagen meningsfull och innehållsrik tillsammans med den enskilde och samtidigt ta hänsyn till omgivningen och deras tanke om hur och vad vi bör göra för att den enskilde ska ha det bra.
Emmaboda kommun har idag 9 omsorgsassistenter och en omsorgshandledare i Stockholm på utbildning, för att ytterligare stärka sin profession. De startade en utbildning till värdegrundsledare i våras och idag avslutas utbildningen. Vi hoppas nu att vi tillsammans kan hjälpa varandra att bli ännu bättre på det vi arbetar med!!

Nytt år

Så var det nytt år med nya möjligheter och utmaningar. Just nu handlar det mest om bokslutet. Det ekonomiska utfallet ska analyseras och rapporteras. Verksamheten ska planeras för året samt också nästkommande år.

Förra veckan hade grupp 1 sitt första gruppmöte för året och i morgon är det dags för grupp 2, sedan rullar det på i sedvanlig ordning. Nästa vecka ska jag tillsammans med flera omsorgsassistenter, en kollega samt personal från kommunens Hälso- och sjukvårdsenhet åka till Jönköping på utbildning i Senior Alert. Emmaboda kommun har tidigare inte använt sig av det systemet men nu är det dags för oss att prova på. Det är alltid roligt att få vara med och starta upp olika saker och särskilt tillsammans med andra yrkesproffessioner.

Cykel

Vi har under året köpt in en par-cykel. På denna cykel kan vi cykla tillsammans med den enskilde. Tänka att få känna känslan av farten och vinden när man susar fram på cyklen. Det är många personer som tidigare i sitt liv cyklat mycket och för dem är detta en oerhörd frihetskänsla att få hoppa upp på cyklen och ta en runda i vårt trevliga samhälle.  Omsorgsassistenterna tar gärna cykeln då de ska med någon enskild och handla. Korgarna på cykeln går att lasta med matkassar, fikakorg mm. Under sommaren har cykeln blivit flitigt använd och ännu har vi några vacka höstdagar kvar innan det blir dags att vinterförvara cykeln.

Kerstin och Luisita

Äldreomsorgsdagarna

Emmaboda kommuns äldreomsorg har 19 representanter på Äldreomsorgsdagarna i Stockholm. Vilken förmån att få erbjuda omsorgsassistenter från alla våra områden att få åka till huvudstaden och inhämta ny kunskap och få utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. När sedan Maria Larsson i sitt anförande talar om det goda bemötandet hon mött i vår kommun så kan man inte annat än vara stolt över vårt arbete. Mer från dagarna i Stockholm kommer när mina kollegor är hemma i Emmaboda igen.

Premiär

Då var det dags för Emmaboda Norra serviceområde att ge sig ut i blogg-världen!

Tanken är att vi ska blogga om hur vi arbetar med äldreomsorg i vårt hemtjänstområde. Det är till en början jag som enhetschef som kommer sitta vid tangentbordet, men innehållet kommer från verksamheten direkt!! Jag heter Anette Isaksson och arbetar som enhetschef i Emmaboda Norra. För att ni lättare ska kunna följa oss så kommer jag gör lite inlägg om hur vi är organiserade och hur våra förutsättningar ser ut. Sedan är vår tanke att ni ska få ta del av vårt dagliga arbete, våra tankar runt äldreomsorgen och hur vi tänker utveckla vår verksamhet.